Heeft uw organisatie haar HR Beleid op orde?

HR Baken

Veel organisaties doen allerlei goede en mooie dingen om samen met hun medewerkers de organisatie een stap vooruit te brengen. De talenten van medewerkers worden gezien en ingezet, het verzuim wordt aangepakt en er zijn goede initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Maar wat is er na een jaar nog over van deze mooie plannen? Met veel enthousiasme is er gestart, maar was het dan toch een hype?

In dit soort situaties ontbreekt vaak de grote lijn, het beleid. Er is geen koers uitgezet, of het lukt niet om koers te houden. HR Baken helpt organisaties hierbij door met diverse belangrijke stakeholders de HR-visie uit te zetten, deze te vertalen naar HR-beleid en vervolgens naar de uitvoering. Er wordt draagvlak gecreëerd en het HR-beleid wordt geïmplementeerd, waardoor het meer bestand is tegen alle invloeden van binnen en buiten de organisatie.

Anouk_Keetels

Profiel

HR Baken is opgericht door Anouk Keetels. Anouk heeft ruim 10 jaar ervaring met ontwikkeling en implementatie van HR-beleid in onderwijs en overheid. Zij heeft zeer uiteenlopende projecten uitgevoerd. Voorbeelden zijn het opstellen van beleid rondom werving en selectie, het uitvoeren van een audit naar hoe de gesprekscyclus is ingevuld en het opzetten van een organisatiestructuur om arbo binnen de organisatie te borgen.

De kwaliteiten die Anouk kenmerken zijn haar conceptueel denkvermogen en creativiteit. Deze zijn beide onmisbaar voor de ontwikkeling van HR-beleid. Anouk vindt het heerlijk om juist samen met anderen iets moois te creëren, ideeën uit te werken en dit vervolgens als project aan te pakken. Want creëren is leuk, maar je idee tot een goed en zinvol resultaat brengen is het allermooist!

Anouk is in haar vrije tijd een fanatiek wedstrijdzeiler en geniet van het leven met haar man en twee kinderen.

Meer weten over Anouk? Bekijk haar LinkedIn profiel.

Referenties

Dit zeggen anderen over Anouk, het gezicht van HR Baken.

DUIDELIJK

“Anouk is puur en oprecht, je weet wat je aan haar hebt. Ze weet heel goed wat ze wil en kan.”

GESTRUCTUREERD

“Ik zie Anouk altijd met haar aantekeningenschriftje rondlopen, dat is zo typerend voor haar: altijd alles opschrijven, uitwerken en structureren.”

BETROKKEN

“Als Anouk ergens voor gaat, dan gaat ze er ook helemaal voor. Anouk is een en al toewijding.”

Wat HR Baken doet

HR Baken levert met name in onderwijs- en overheidsorganisaties een bijdrage aan de HR-visievorming, de vertaling naar HR-beleid en de implementatie op de werkvloer.

Samen met de opdrachtgever en diverse stakeholders zorgt HR Baken voor een gedragen en pragmatisch HR-beleid op het gebied van bijvoorbeeld ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, arbo, gesprekscyclus of werving en selectie.

3204287_ml

Aanpak

Vanzelfsprekend is elke vraag en daarmee ook de aanpak anders. Een aantal facetten hoort echter altijd bij de aanpak van HR Baken.

Samen de opdracht helder krijgen

Samen met de opdrachtgever gaat HR Baken op zoek naar wat de werkelijke probleemstelling is. We bakenen af of verbreden waar dat nodig is. Zo weten alle partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Stakeholders en specialisten betrekken

HR Baken is sterk in het samenvoegen van externe informatie met kennis en ervaring die al aanwezig is in de organisatie. Interne stakeholders en specialisten worden betrokken bij de planvorming en de ontwikkeling van het beleid of het uitvoeren van het project.

Opstellen plan van aanpak

In een Plan van Aanpak beschrijft HR Baken wat de opdracht behelst, wat het doel en het beoogde resultaat is, wie erbij betrokken worden, hoe de opdracht uitgevoerd wordt en in welke fasen. Dit alles wordt in een tijdsplanning weergegeven.

Regelmatig overleg

Om op de juiste koers te blijven, of de koers juist aan te kunnen passen wanneer dat nodig is, vindt er regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever.

Samenwerking

HR Baken werkt samen met diverse andere specialisten op het gebied van HR, Loopbaan- en teamontwikkeling en Communicatie. Al deze specialisten hebben zich verenigd in de GroeiSaam Groep.

Daarnaast werkt HR Baken samen met Up-wind, organisatieontwikkeling en verandermanagement.

Logo-GSG-png
Logo-Ronald

Recente opdrachten

Positionering arbo

Voor een onderwijsorganisatie (vmbo en mbo) met circa 25.000 studenten en 2.500 medewerkers heeft HR Baken samen met diverse stakeholders – waaronder HR, Facilitair en management – de wensen en behoeften besproken rondom het beleggen van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van arbo (veiligheid, gezondheid en welzijn). Op basis daarvan zet HR Baken samen met HR en diverse betrokkenen een ‘arbostructuur’ op en wordt arbo gepositioneerd in de organisatie.

Transitie managementstructuur

Binnen een organisatie met 8 vmbo-scholen (500 fte en 5300 leerlingen) wordt een nieuwe managementstructuur ingevoerd. Samen met de Algemeen Directeur stelt HR Baken een overkoepelend transitieplan op waarin de uitgangspunten en de aanpak van de transitie worden beschreven. Daarnaast werkt HR Baken, samen met een erkende functiebeschrijver en de verantwoordelijke directeur, aan de betreffende functiebeschrijvingen.

Opstellen vakantieregeling binnen twee cao's

Voor een onderwijsorganisatie met zowel vmbo- als mbo-opleidingen stelt HR Baken de vakantieregeling voor medewerkers op. Hoewel de medewerkers allemaal een aanstelling hebben bij dezelfde organisatie, hebben zij – vanwege de verschillende opleidingen – te maken met verschillende cao’s en wetgeving. Binnen deze uiteenlopende kaders stelt HR Baken een vakantieregeling op waarin rechten en plichten beschreven staan over het opnemen van vakantiedagen, het samenvallen van vakantie en ziekte en richtlijnen om jaarlijks het vakantierooster te kunnen bepalen.

5453396_ml

Nieuwsgierig?

Geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden naar wat HR Baken voor uw organisatie kan betekenen? Nodig Anouk uit voor een kopje koffie! Dan onderzoeken we samen de kansen en mogelijkheden en wellicht dat er een mooie samenwerking ontstaat.